Skip to main content

In haar gedichten en teksten probeert Nicolasina gevoelens weer te geven zoals ze worden ervaren. Omdat zoveel mensen ze willen delen, is het idee ontstaan de gedichten in kaartvorm te maken. Om neer te zetten of op te hangen. Om te inspireren of om anderen troost, geluk en liefde te brengen.

MERK: NICOLASINA CLEMENT